Allas vårt ansvar mot vårdpersonal i dessa Coronatider

Tillsammans måste vi nu hjälpas åt så att vårdpersonalen orkar ta emot oss patienter. Det sätts upp tält utanför sjukhusen, personalen har på sig skyddskläder så det ser ut som de har rymddräkter på sig. Allt för att inte själv bli smittade och för att inte föra smittan vidare. Så nu måste alla följa de råd som sägs och tex inte ringa ambulans för att man vill bli testad för Corona. För är du inte sjuk när du åker till sjukhuset så är du kanske det när du åker därifrån, samt så tar du livsviktiga resurser från de som verkligen behöver hjälp.

För allt måste ju rengöras extra noggrant nu som också tar kraft och energi från vårdpersonalen.

Så tänk efter en extra gång innan du ringer ambulans, åker till akuten eller vårdcentralen.