Integration – kronisk diagnos och olika kulturer

diagnos

En inspirations- och motivationsföreläsning/diskussion för en bättre förståelse i samhället.

Att komma till ett nytt land är inte alltid så lätt. Att först inte veta om man får stanna eller inte. När man sedan fått uppehållstillstånd händer allt på en gång, samt så längtar man till att få börja arbeta. Men vad händer om man fått ett arbete man längtat efter och något sker, till exempel att man får en kronisk diagnos?

Hur gör ni på ert företag om detta händer? Vet du som är ny i Sverige vad som gäller här? För förstår vi inte varandra så skapas det irritation på grund av missförstånd.

Men med min erfarenhet av att ha arbetat med människor som är nya i Sverige och att jag har själv kroniska diagnoser. Att kunna få inspirera och motivera till varför man inte alltid förstår varandra.

Föreläsningen som ger förståelse för olika kulturer vänder sig till de som är nya i Sverige, företag,
kommuner, myndigheter, privatpersoner, vården.

Ur föreläsningen/diskussionen:

  • Hur får vi förståelse för varandra
  • Erfarenheten att ha en kronisk diagnos
  • Vad skiljer sig mellan olika kulturer

Föreläsningen/diskussionen ger dig:

  • Kunskap om skillnader och likheter mellan olika kulturer
  • Att få kunskap om vart man kan vända sig i Sverige för att få stöd och träffa andra i samma situation
  • Möjligheten att kunna ställa de frågor du har