Kurser/Workshops

diagnos

Kurser i vårt bemötande och förhållningssätt mot oss själva och andra i vår omgivning

Vårt bemötande och förhållningssätt är av avgörande betydelse. Om den vi möter ska finna viljan, modet och motivationen att ta ansvar i sitt eget liv. Eftersom vi som individer vill vi känna trygghet, gemenskap och uppskattning.

Att som enskild och/eller i grupp få insikter om mitt eget och andras agerande påverkar vår omgivning. Det leder  i sin tur till ökad medvetenhet om den verklighet man lever i och inte minst i hur man kan påverka och förändra den.

Nyckeln till framgång ligger hos varje individ

kurser kraften att leva
Kurser i bemötande och kommunikation

Innehåll i kursen:

 • Metoder som skapar trygghet och medvetenhet
 • Kommunikation
 • Betydelsen av vårt förhållningssätt mot andra och oss själva
 • Egen personlig utveckling
 • Självbild och ansvar

Mål:

 • Stärka individens och/eller gruppens självbild
 • Att visa på ett arbetssätt som har en positiv inverkan på medarbetare och
  organisation
 • Belysa teorier, verktyg och metoder som stärker individens och/eller gruppens egna resurser

Arbetsform:
Dialog, samtal, reflektioner och övningar.

Omfattning:

 • Jag skräddarsyr gärna ett upplägg för just ert företag, men ni väljer själva online eller plats, utformning och kurslängd
 • Jag skräddarsyr även ett upplägg för föreningar och privatpersoner både online och på plats
Testimonial
Kontakt

 

Otroligt inspirerande! Du tar det till en nivå som passar många från alla livsskeden. Bygger också upp en härlig stämning från start.

Anonym

 

En jättetrevlig fm med mycket bra information framförd på ett bra sätt och lätt att ta till sig. Väldigt bra förklaringar, bra tydlighet. Tack!

Anonym

 

 Väldigt modigt att du delar med dig av dina erfarenheter med saker som varit svåra.

Anonym

Vill bara ge dig feedback från föreläsningen du gav för våra deltagare. En kollega till mig, som också är konsult i INAB, berättade att tre av hennes deltagare hade påtalat hur otroligt nöjda de var med din föreläsning. De var jättetacksamma för seminariet som de tyckte hade gett dem så mycket! Jätteroligt! 

Anna

Arbetslivsresurs