Mental Rehab

Charlotte Elgh Mental Rehab

2020711

Mental Rehab vad menas med det? Eller rättare sagt vad menar jag med det?

Mental = psykisk, själslig.

Rehab = Rehabilitering, innebär att man tränar upp olika funktioner och förmågor efter en skada eller sjukdom.

Ord som är synonyma med rehabilitering är bland annat återanpassning, omskolning, träning.

Motsatsord till mental är fysisk.

Om man drabbas av något och är i behov av rehab, då är ofta det första man tänker på är träning, fysisk träning

Men Mental rehab då? Hur tränar vi oss på fler sätt att må bra?

  • Hur mår man när man får/fått en diagnos?
  • Närstående hur tänker dom?
  • Hur tror man att andra ser på det att livet tagit en annan väg än den väg man trodde man skulle gå?
  • Man känner sig inte mer annorlunda än innan diagnosen men framtiden kommer se annorlunda ut, eller?
  • Hur framtiden ser ut vet ingen men klart är att det blir frågor när man drabbas av något.
  • Vilka funderingar kommer med åren?
  • Hur hittar jag meningen med livet igen?
Kurs

Man får veta hos läkaren att man kan få prata med en kurator eller psykolog, om man vill, angående den diagnos man fått. Men är det vad man behöver just nu? Kanske är det viktigare att träffa någon som själv drabbats av något. Där även den personens liv tagit en annan väg? Att höra att livet det tar inte slut för att man drabbats av något, men det är upp till var och en att göra det valet. Att se att man inte är ensam utan man kan ta hjälp och träffa andra i samma situation. Vilket gör att livet sakta kan återvända och man kan börja se meningen med livet igen.

Det är viktigt att man tänker både på den fysiska och mentala rehabiliteringen och inte glömmer någon av dem.

Mental rehab och den sociala hälsan hänger ihop, men vad betyder den för dig?

Den sociala hälsan handlar om människorna som finns omkring oss. Att ha roligt tillsammans så att man kan få stöd, hjälp och trygghet. Det gäller alla vi har omkring oss, inte bara familj och närstående utan även arbetskamrater, de man studerar med, medlemmar i föreningar eller kontakter man har på nätet.

För det finns en stor risk att om man isolerar sig från det sociala runt omkring sig när man drabbas av något och det anses lika skadligt för hälsan som alkoholism. Det sociala nätverket blir än mer viktigt när man drabbas av något och man vet att ensamhet skadar hälsan mer än den behöver. Detta gäller både den som är drabbad och närstående.

Håll utkik för i höst kommer jag bland annat ha kurser i:

Mental Rehab – när livet tar en annan väg

Mental Rehab – närstående