Om mig

diagnos

Kunskap skapar förståelse och trygghet

Den 1 september 2014 fick jag äntligen svaret på varför jag mått dåligt i så många år. På vårdcentralen träffade jag en läkare som kom att betyda mycket för mig. Tack vare hans engagemang för mig de första dagarna efter jag fick min diagnos Parkinsons sjukdom så mår jag bra idag och har ett meningsfullt liv.

Om mig

Läkaren misstänkte direkt vad det var så jag fick medicin och när jag hade tagit min första tablett så kände jag mig ”frisk”. Vad gjorde jag då som 42 åring och kvinna mitt i livet och precis fått en neurologisk diagnos. Jag sökte andra yngre med samma diagnos. Detta för att träffas och utbyta erfarenheter. Ett par år senare fick jag diagnosen Polyneuropati.

Hjälper andra

Jag startade träffar för oss yngre med Parkinson i Göteborg tillsammans med en god vän jag lärt känna via vår gemensamma diagnos. Senare startade jag även liknande träffar i Uddevalla, där det skulle vara enkelt att träffas och man skulle även kunna ta med sig sina anhöriga eller närstående.

Att se vilket stort behov man har av att träffa och prata med andra i samma situation om hur man tex berättar för chefen på sitt arbete, hur man ska orka/hur ska anhöriga orka och många fler frågor det trodde jag inte när jag fick min diagnos.

Engagemang

Jag är ledamot i Neuros styrelse i Norra Bohuslän, projektmedarbetare i Program Millenium som Patient som Medskapare. Kursledare i Lära och Bemästra och deltagare i Levande Bibliotek (VGR). Samt varit Patientrepresentant för Angereds Närsjukhus både 2016 och 2019 på Mänskliga Rättighetsdagarna.

Media

Har varit med i reportage i Expressen, Ica Kuriren, Bohusläningen och på Radio Väst. Allt för att lyfta fram att man kan få stöttning, hjälp och nya vänner trots att livet tagit en annan väg än den man tänkt sig. Att se meningsfullheten  i vardagen. Hjälpa och stötta anhöriga, närstående, chefer, medarbetare mfl. att förstå att trots att jag Charlotte drabbas av en kronisk sjukdom så är jag fortfarande Charlotte. som kanske behöver lite mer stöttning ibland.

 Loggan är en del av mig och mitt budskap:

Min logga består av tre Ce i en ring vilket är mina initialer, samt mitt företagsnamn. Kraften att leva – mitt liv är mitt Life purpose statement. Det är företagets och min styrka, min identitet och dess kärna.

Kraften står för att jag stärker människor i deras framtida val på den väg man går. Det kan vara om man själv är drabbad av något till exempel en kronisk diagnos eller är chef och man ser att en medarbetare inte mår bra till att man är närstående.

Leva står för vilket val man gör i det vägskäl man kommer till ibland. Har du drabbats av en kronisk diagnos och väljer att inte göra något val, vart hamnar du då? Eller väljer du att ta den nya väg som livet gett dig och ser möjligheterna istället? Är du chef eller närstående och sticker huvudet i sanden eller tar du tag i det jobbiga? Vad som händer med ditt liv beror på vilken väg du tar?

Mitt liv, ta del av mina med och motgångar för att skapa dig kunskap om att det är bara du själv som väljer hur du formar din framtid.