Om mig

diagnos

Att få kunskap skapar trygghet

Jag är en kvinna som vid 42 års ålder 2014 och mitt i livet får diagnosen Parkinson och 2 år senare diagnosen Polyneuropati.

Om mig

Vid 40 års ålder kom jag på att jag ville bli lärare, men eftersom livet tog en annan väg vid 42 års ålder att som kvinna mitt i livet få diagnosen Parkinson och 2 år senare få diagnosen Polyneuropati. Vilket gjorde att jag bestämde mig för att inte bli lärare utan jag behöver sprida kunskap om när livet tar en annan väg istället. Jag vill dela med mig av mina erfarenheter både till andra som drabbats av något men även till chefer, arbetskamrater och närstående för att skapa trygghet via kunskap. Förutom att föreläsa stärker jag de människor jag träffar antingen enskilt via coaching eller i grupper via kurser vilket gör att jag är den lärare jag vill vara, utan lärarexamen, fast med en massa erfarenheter och kunskap som behöver belysas i dagens samhälle och i det ekorrhjul vi springer i.

Loggan är en del av mig och mitt budskap:

Min logga består av tre Ce i en ring vilket är mina initialer, samt mitt företagsnamn. Kraften att leva – mitt liv är mitt Life purpose statement. Det är företagets och min styrka, min identitet och dess kärna.

Kraften står för att jag stärker människor i deras framtida val på den väg man går. Det kan vara om man själv är drabbad av något till exempel en kronisk diagnos eller är chef och man ser att en medarbetare inte mår bra till att man är närstående.

Leva står för vilket val man gör i det vägskäl man kommer till ibland. Har du drabbats av en kronisk diagnos och väljer att inte göra något val, vart hamna du då? Eller väljer du att ta den nya väg som livet gett dig och ser möjligheterna istället? Är du chef eller närstående och sticker huvudet i sanden eller tar du tag i det jobbiga? Vad händer med ditt liv som du vill leva beroende på vilken väg du tar?

Mitt liv, ta del av mina med och motgångar för att skapa dig kunskap om att det är bara du själv som väljer hur du formar din framtid.

Om mig-Charlotte Elgh- Kraften att leva