Patientexpert

flowers, crocus, petals

Jag tar uppdrag som patient för att delge mina erfarenheter och kunskaper som en patientexpert.

Uppdrag där jag fortfararande är delaktig i eller har avslutat är i FVM (Framtidens Vårdinformationsmiljö) som patient som medskapare i Västra Götalandsregionen. Är kursledare i ”Lära och Bemästra” på Angereds Närsjukhus, VGR. Sedan har jag varit med som patientrepresentant och föreläst för Angereds Närsjukhus både 2016 och 2019 på Mänskliga Rättighetsdagarna. Är med som ”bok” i Levande bibliotek i VGR.

Intyg

Mänskliga Rättigheter 2016

Som patientexpert så utbildar jag, delger mina erfarenheter i bemötande, hur ser jag det från patientperspektiv. Man får möjligheter att ställa frågor. Har även mycket erfarenhet och kontakter med andra patienter.

Kontakt