Sekretesspolicy

Företaget Kraften att leva lagrar följande information:


▪ E-postadress
För de som prenumererar på Aktuellt.

▪ Namn
▪ E-postadress
▪ Telefon
▪ Meddelande
När meddelandet från formuläret är relevant för företaget och uppgifterna används för att underlätta kommunikation med kund.

▪ Adress
▪ Ort
▪ Telefonnummer
Lagras även där informationen används i kundregister för att möjliggöra utskick av faktura.

I samtliga fall där kundinformation är nåbar eller behandlas, görs detta enbart av auktoriserad personal, och endast i ovan definierade syften. Ingen information kommer delas med tredje part. Informationen kommer hållas i våra system, från senaste kontakt, i maximalt 10 år.
▪ Kund har alltid rätt att hämta ut all sin lagrade information
▪ Kund har alltid rätt att ändra sin lagrade information
▪ Kund har alltid rätt att neka lagring av information
▪ Kund har alltid rätt att få all eller valda delar av lagrad information
I samtliga fall där kund önskar behandla sin egna data sker detta helt utan motprestation från Kraften att leva, vänligen skicka ett mail till:
charlotte@kraftenattleva.se